Werkwijze John

Mijn visie is uitgewerkt in de vele manieren waarop ik adviseer, ondersteun en begeleid binnen organisaties.
Ik ben werkzaam op het gebied van organisatie – team ontwikkeling, leiderschap in balans en executive coaching.

Als je kiest voor mij dan kies je voor eigentijds werken en organiseren: een effectieve, persoonlijke en verrassende stijl staat centraal.
De werkwijze creëert ruimte voor verwondering, zelfbespiegeling en persoonlijke groei. Niet als doel maar als instrument dat stimuleert om meer begrip over jezelf en anderen te leren kennen (o.a. gedrag en onderliggende emoties).

Scienza

Scienza vormt een netwerkorganisatie met een kern van deskundigen: binnen dit netwerk, werk ik samen met meerdere collega’s die elkaar situatie gericht inschakelen. Deze werkwijze draagt bij tot het implementeren van inspirerende, professionele en praktische adviezen.

Ik ben al ruim vijfentwintig jaar gefascineerd door de verhalen die mensen, teams en organisaties mij hebben toevertrouwd. Het zijn de verhalen die mij inspireren en het fundament vormen van Scienza: ‘De mens in wording’.

Verandering/vernieuwing is blijvend

’Het leven is als het berijden van een fiets. Om je evenwicht te houden, moet je in beweging blijven.’ – Albert Einstein

Veranderen speelt een belangrijke rol in onze maatschappij, en om mee te kunnen bewegen in deze ‘woelige tijd’ is het belangrijk om van uit je essentie te handelen. Maar al te vaak proberen we de realiteit naar onze hand te zetten, iets dat onmogelijk is.
Desondanks worden we allemaal uitgedaagd om aan ons zelfbeeld te werken en ons bewust te worden van automatismen en gedachten patronen.

Socrates zei het al; ‘ken jezelf’ (Als je alle boeken hebt gelezen, maar je kent jezelf niet, wat weet je dan?) om dit proces te doorgronden hebben we aanmoediging nodig om op regelmatige momenten alleen te zijn met onszelf. Immers hoe beter we onszelf kennen, hoe beter we kunnen leven.

Scienza vindt mensgerichte ontwikkeling belangrijker dan ooit. Waarom? Omdat men wordt uitgedaagd als mens, organisatie en samenleving, je te bevrijden uit niet-werkbare posities en veronderstellingen. Om vervolgens doelen te ontwikkelen die de samenleving vereist en oplossingen na te streven die integrerend werken.