Executive coaching

Mijn coaching richt zich op het vergroten van bepaalde competenties, zoals zelfwerkzaamheid, het verruimen van het eigen wereldbeeld en het vertonen van meer efficiency en effectiviteit in de alledaagse werkelijkheid. Soms is een crisis, teveel stress of een dreigende burn-out de aanleiding om in coaching te gaan. Coaching dus als professionele vorm van managementadvisering, soms als ondersteuning bij de versterking van de persoonlijke leermomenten.

To stretch how you think

Coaching betekent o.a.: wakker worden op je zelfbeeld, d.m.v. je Inner Stance in kaart te brengen. Indringende vragen: vanuit welke positie handel je? Waar kom je vandaan? Hoe handel je in je leven? En wat betekent dit voor je innerlijke houding. Deze vragen dragen bij tot persoonlijke groei, aanwezigheid (Presence) en handelen vanuit jouw essentie.

Om het nieuwe paradigma: anders denken, anders voelen, anders doen te realiseren maak ik gebruik van de volgende leidende principes:

  • Het bieden van kaders die helpen attitudes, overtuigingen en disfunctionele patronen in een ander licht te plaatsen
  • Het vrijelijk onderzoeken van de eigen vooringenomenheid, blinde vlekken en belemmerende overtuigingen (geconstrueerd zelfbeeld)
  • Inzicht verwerven in de essentie: wie je bent en wie je kiest te zijn
  • Wat heeft het leven jou geleerd? Welke wendingen of verrassingen uit jouw leven zijn interessant? Welke wijsheid heb je opgedaan?
  • Op weg naar een positieve kracht