Leiderschap

Bij leiderschap gaat het om de moed en de geestdrift om als leider iets buitengewoons te doen. De leider van morgen werkt niet meer hiërarchisch en heeft veel vertrouwen in het team. Hij motiveert de medewerkers en investeert in een fundamentele relatie. Immers:

Zonder geloofwaardigheid kun je niet leiden

Ik ben al vele jaren geboeid, zowel in praktische als in theoretische zin, in het thema leiderschap. De centrale vraag in deze is dan ook:

Do you have the will to lead? –  Koestenbaum

Je identiteit als leider verder ontwikkelen
 • Wat zijn mijn sterke en mijn zwakke punten als leider?
 • Op welke punten moet ik mijn leiderschapskwaliteiten verbeteren?
 • Wat heb ik nodig om kansen te herkennen en de risico’s in het juiste perspectief te kunnen plaatsen?
 • Hoe kan ik anderen motiveren en inspireren voor een gemeenschappelijk doel?
 • Welke vaardigheden heb ik nodig om een samenhangend en bezield team op bouwen?
 • Waar vind ik het zelfvertrouwen dat nodig is om anderen te kunnen leiden?
 • De leider van morgen
 • Het proces van kleine successen
 • Als je het niet kunt voor doen, kunnen zij het ook niet nadoen

Het verhaal van de leider is maar één kant van de zaak. Om leider te kunnen zijn moet je volgelingen hebben. Veel hangt af van hoe de leidinggevende omgaat met zijn verantwoordelijkheid vooral met zijn kijk daarop en de omgang met zichzelf (Inner Stance).

Een organisatie groeit niet boven de beperkingen van zijn leidinggevende uit

Ik nodig je uit om jezelf op een andere manier te ontmoeten:

De leider van morgen moet veel aandacht schenken aan het onderhoud van zijn eigen handelingsrepertoire om zijn medewerkers te inspireren en aan te zetten tot presteren. Het gaat om de bewustwording van de eigen stijl van leidinggeven (Inner Stance).

Hij moet kunnen schakelen in zijn gedrag, levelen met zijn medewerkers, snorkelen om de onderstromen in zijn organisatie te ervaren en verbinden om zijn visie uit te dragen. Naast zelfkennis dient een leidinggevende over het vermogen te beschikken een sterke strategische focus tot stand te brengen. In eenvoudige taal aan de medewerkers kunnen uitleggen: ‘wat we aan het doen zijn en waarom’.

Overview
 • Geef leiding met vragen, niet met antwoorden
 • Gebruik dialoog en debat, maar dwing niemand
 • Zoek oorzaken, geen schuldigen
 • Een belangrijk knelpunt vertalen naar hier en nu
Veranderen is communiceren

Zoals reeds gezegd gaat het om de bewustwording (transformatief leren) van de eigen stijl van leidinggeven. Mijn doel is leiders te helpen hun identiteit als leider verder te ontwikkelen en daarnaast hun handelings-repertoire (toepassen van verschillende gedags- of handelingseenheden) te verbreden c.q. te updaten.