Teamontwikkeling

It was character that got us out of bed, commitment that moved us into action, and discipline that enabled us to follow through – Zig Ziglar

Een goed functionerend team is van groot belang voor de organisatie omdat effectieve teams beter presteren. Een goede samenwerking binnen de teams is echter niet vanzelfsprekend. Zo kan onbegrip en frustratie al snel leiden tot wrijving en onenigheid met een negatief effect op de sfeer en daarmee ook de prestatie van het team.

Om als team samen tot wasdom te komen is het van belang dat medewerkers met een hoge kwaliteit van aandacht en bewustzijn in een organisatie werken. Als deze ingrediënten aanwezig zijn is het fundament gelegd voor zelfsturing oftewel gestructureerde zelforganisatie.

Onderlinge relatie is de sleutel voor succes

Diverse en langdurige onderzoeken hebben uitgewezen dat de sleutel voor succesvol samenwerkende teams niet is wie er in het team zitten, maar hoe de teamleden met elkaar omgaan. Het blijkt dat teams effectiever samenwerken naarmate er meer stabielere en hechtere relaties zijn tussen de teamleden. Dit gegeven nodigt uit om elkaar te bevragen en onderling feedback te geven. Alle ingrediënten om tot wasdom te komen. Een fantastische plek om te werken is er een waar mensen:

 • Betekenis in hun werk vinden
 • Mensen voor/met wie ze werken vertrouwen
 • Trots zijn op wat ze doen
 • Mensen in & aan de organisatie werken
 • Verwachtingen helder zijn

Soms blijven teams volharden in ondoelmatigheid en men ziet niet meer hoe men met elkaar omgaat. Dit is een voedingsbodem voor ‘boze beliefs’ dit kan tot kampen en splitsingen leiden. Een belangrijk onderdeel van team coaching is reflectie, en het bewust nadenken over het eigen handelen. Immers problemen hebben oorzaken en geen schuldigen.

Het proces van een goede teamreflectie is:
 • Optimaliseren van de onderlinge communicatie
 • Onderling begrip en inzicht bevorderen
 • Combineren van uiteenlopende meningen, perspectieven en drijfveren
 • Wat zijn belemmerende overtuigingen?
 • Wat zijn belemmerende patronen?
 • Waar hebben we ongewild het meeste last van?
 • Verwachtingen (verborgen verwachtingen, half verborgen verwachtingen, duidelijke verwachtingen)
Overview
 • Passie: Wat roept onze hartstocht op?
 • Economie: Wat is de brandstof van onze economische motor (wat is de focus in ons dagelijks handelen)
 • Vaardigheid: Waar zijn wij de allerbeste in?