Binnen een aantal gesprekken weer beter samenwerken als team.

Teamontwikkeling

Zoek je hulp binnen je team of organisatie en wil je werken aan een van onderstaande onderwerpen?

• We lopen vast als team en zoeken het probleem
• We missen onderling vertrouwen
• De teamflow kan beter
• We hebben hulp nodig bij innovatie en betere besluitvorming
• Meer mogelijkheden om snel te reageren op kansen, uitdagingen en veranderingen

We kijken samen naar de onderlinge verwachtingen, ieders rol en bijdrage als
teamlid. Vanuit daar werken we naar het gezamenlijk creëren van een veilige,
stimulerende en inspirerende omgeving.

‘The answer is in the room’. Kortom: samen tot wasdom komen.

 

Willen jullie beter samenwerken als team?

Beter samenwerken als team
Responsible teamwork gaat over samenwerken waar ontdekking, onderling vertrouwen, teamflow en innovatie centraal staan.

Bespreekbaar maken van de onderlinge verwachtingen, ieders rol en bijdrage als teamlid.
Maar ook het gezamenlijk creëren van een veilige, stimulerende en inspirerende omgeving.

Knelpunten
• Er zit oud zeer in het team en dat belemmert de vooruitgang.
• We zijn elkaar kwijt geraakt, hoe vinden we elkaar weer?
• We zijn als MT veel te operationeel bezig, hoe kunnen we weer gaan sturen op een hoger niveau?

Resultaat
• Onderling vertrouwen
• Teamflow
• Innovatie en betere besluitvorming
• Meer mogelijkheden om snel te reageren op kansen, uitdagingen en veranderingen