Executive coaching & coaching van (beginnend) leiderschap

review executive coaching

Wil jij je identiteit als leider verder ontwikkelen?

Opzoek naar een professionele vorm van managementadvisering?

Mijn coaching richt zich op het vergroten van bepaalde competenties zoals:

• zelfwerkzaamheid
• het verruimen van het eigen wereldbeeld en
• het vertonen van meer efficiency en effectiviteit in de alledaagse werkelijkheid.

Leiderschap
Soms is een crisis, teveel stress of een dreigende burn-out de aanleiding om in coaching te gaan,
soms zoek je ondersteuning bij de versterking van de persoonlijke leermomenten.
Tijdens mijn coaching werken we aan jouw identiteit als leider en deze verder te ontwikkelen en jouw handelings- repertoire te verbreden.Loop je tegen verschillende vragen aan zoals:

• Wat zijn mijn sterke en mijn zwakke punten als leider?
• Waar vind ik het zelfvertrouwen dat nodig is om anderen te kunnen leiden?
• Op welke punten moet ik mijn leiderschapskwaliteiten verbeteren?
• Wat heb ik nodig om kansen te herkennen en de risico’s in het juiste perspectief te kunnen plaatsen?
• Hoe kan ik anderen motiveren en inspireren voor een gemeenschappelijk doel?

Ik nodig je uit om jezelf op een andere manier te ontmoeten.


Handelen vanuit zelfvertrouwen

‘To stretch how you think’
Coaching betekent wakker worden op je zelfbeeld. Ontdekken i.p.v. oplossen d.m.v.
het vrijelijk onderzoeken van de eigen vooringenomenheid, blinde vlekken en belemmerende overtuigingen.

Managers en directeuren willen in hun coach de werk- en levenservaring terugvinden die zij zelf hebben.
Iemand die kan schakelen en snel kan meedenken en voelen; een senior adviseur die deskundig is en vertrouwen uitstraalt.